Visa

Bộ trưởng Bộ Di trú New Zealand đã công bố những thay đổi lớn đối với quyền xin thị thực làm việc sau giờ học cho sinh viên quốc tế. Điều này xuất phát sau quá trình tham vấn được thực hiện vào tháng 6 năm nay, nhận được hơn 2000 bài nộp công khai. Các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2018.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: