Những Thay Đổi Lớn Đối Với Visa Làm Việc Sau Khi Hoàn Thành Khoá Học

Những Thay Đổi Lớn Đối Với Visa Làm Việc Sau Khi Hoàn Thành Khoá Học

13/12/2018 Trần Thu Hà 0 Bình luận

Bộ trưởng Bộ Di trú New Zealand đã công bố những thay đổi lớn đối với quyền xin visa làm việc sau khi hoàn thành chương trình học tại New Zealand cho sinh viên quốc tế. Quyết định thay đổi này bắt đầu sau quá trình tham vấn được thực hiện vào tháng 6 năm 2018, với hơn 2000 ý kiến từ cộng đồng. Các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Theo chính phủ, mục đích của những thay đổi này là để đảm bảo sinh viên quốc tế đến với New Zealand sẽ đạt được các kỹ năng cần thiết để giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, để khuyến khích học tập và để giúp giảm nguy cơ người được cấp Visa bị bóc lột sức lao động. Trong thông cáo báo chí của mình, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng:

  1. Những thay đổi nhập cư mới này sẽ giúp người học ở New Zealand các kỹ năng phù hợp hơn với những yêu cầu mà nhà tuyển dụng cần để phát triển doanh nghiệp.
  2. Những thay đổi này sẽ hỗ trợ thu hút sinh viên quốc tế theo học ở các bậc học cao hơn và thực hiện các khóa học bổ trợ chất lượng cao nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết trong nền kinh tế đang phát triển tại New Zealand.
  3. Những thay đổi này giúp con đường định cư cho những người có kỹ năng và trình độ mà New Zealand cần.
  4. Chúng cũng cung cấp các khuyến khích giới hạn thời gian cho sinh viên học tập và làm việc tại các khu vực, thúc đẩy các nhà cung cấp giáo dục trong khu vực và hỗ trợ mục tiêu của New Zealand để nâng cao năng suất và đầu tư trong khu vực.
  5. Chính phủ hiểu rằng các thành phố vệ tinh cần thời gian để chuyển đổi. Để hỗ trợ quá trình chuyển tiếp đó, những sinh viên theo học các khóa học bổ trợ bên ngoài Auckland sẽ được cấp Visa làm việc hai năm nếu hoàn thành đủ điều kiện trước tháng 12 năm 2021.
  6. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực vào tháng 11 năm 2018, với các điều khoản thay đổi này, sinh viên quốc tế hiện đang ở New Zealand sẽ có điều kiện tốt hơn.
  7. Việc loại bỏ quyền làm việc sau tốt nghiệp có hỗ trợ của nhà tuyển dụng ở mọi cấp sẽ giúp giảm nguy cơ người được cấp Visa bị bóc lột sức lao động và bảo vệ danh tiếng quốc tế của New Zealand tốt hơn.

Thay đổi quan trọng là việc loại bỏ Visa lao động sau khi tốt nghiệp có sự hỗ trợ của nhà tuyển dụng trong 24 tháng, mà trước đây yêu cầu phải có đề nghị việc làm liên quan đến bằng cấp New Zealand. Theo các quy định mới, tất cả các Visa làm việc sau tốt nghiệp sẽ đi kèm với các quyền làm việc được mở rộng và sẽ không yêu cầu sự hỗ trợ của một đề nghị tuyển dụng hoặc chủ doanh nghiệp. Đây là một phần mở rộng hiệu quả của Visa mở làm việc sau tốt nghiệp, và Visa sẽ được cấp trong khoảng từ 12 đến 36 tháng tùy theo mức độ khóa học và vị trí địa lý học tập.

Việc cung cấp sự chăm sóc quan trọng mang lại lợi ích tối đa cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện để mở visa làm việc sau khi hoàn thành chương trình học tại New Zealand sau 36 tháng, bất kể mức độ học tập. Ngoài ra, những người đang có visa làm việc sau khi hoàn thành chương trình học tại New Zealand sẽ được nhận thêm 24 tháng mở visa làm việc.

Trong khi loại bỏ các yêu cầu phải có một lời đề nghị làm việc, về lý thuyết sẽ loại bỏ nguy cơ người được cấp Visa bị bóc lột sức lao động tại thời điểm đó, chính phủ dường như đã hoàn toàn bỏ lỡ vấn đề như mục tiêu tổng thể và động lực của học sinh, mà trong nhiều trường hợp là để có được Cư trú ở Zealand. Đối với nhiều người, các con đường để đạt được điều này là thông qua các loại hình nhập cư đối với người có tay nghề cao (Skilled Migrant Category - SMC) mà người nhập cư cần được đề nghị 1 công việc yêu cầu kĩ năng. Như vậy, người nhập cư sẽ cần 1 công việc có tay nghề hơn là việc được nhập cư, vậy đâu mới chính xác là nguy cơ người được cấp Visa bị bóc lột sức lao động? Không có gì thực sự bị loại bỏ, và, nếu bất cứ điều gì nó sẽ được nâng cao. Ngoài ra còn có khả năng thực tế là việc bị bóc lột sức lao động sẽ ngày càng lớn khi những người sử quản lý càng vô đạo đức bằng việc có thể yêu cầu giờ làm việc dài hơn và trả lương bằng tiền mặt mà không cần bất kỳ kiểm tra tài liệu việc làm nào.

Vậy Ai là người làm những thay đổi này có hiệu lực - và làm thế nào? Họ rơi vào 3 nhóm cụ thể như sau:

Những người đang có Visa du học

Bảng này áp dụng nếu, vào ngày 8 tháng 8 năm 2018, bạn có visa du học hoặc đơn xin visa du học của bạn đã được chấp nhận để xử lý bởi Cơ quan Nhập cư New Zealand (Immigration New Zealand).
 

Nếu bạn hiện đang học tập tại New Zealand theo hướng… Và... Sau khi hoàn tất thành công (các) chứng chỉ của bạn từ ngày 26 tháng 11 năm 2018, bạn có thể đủ điều kiện cho…
Bằng đại học cấp 7 trở lên Bạn học trình độ đó ít nhất 30 tuần ở New Zealand Visa làm việc ba năm
Chứng chỉ cấp 7 không cấp bằng Bạn học trình độ đó ít nhất 30 tuần ở New Zealand Visa làm việc ba năm
Một chứng chỉ ở cấp độ 4-6 Bạn học trình độ đó ít nhất 60 tuần ở New Zealand Visa làm việc ba năm

Hai chứng chỉ ở cấp độ 4-6

Bạn học từng bằng cấp trong 30 tuần ở New Zealand (tổng cộng 60 tuần) và bằng cấp thứ hai ở cấp độ cao hơn so với lần đầu tiên Visa làm việc ba năm

Nhóm này là những người có lợi nhất nhờ những thay đổi của chính phủ New Zealand, bất kể trình độ khóa học hoặc chuyên ngành, nếu bạn là sinh viên quốc tế đang theo học ở New Zealand, bạn sẽ đủ điều kiện để được cấp Visa làm việc 3 năm sau khi hoàn tất khóa học. Điều này sẽ cung cấp đủ thời gian để tìm việc làm phù hợp và có khả năng nộp đơn xin cư trú.

Người đang có Visa làm việc sau khi hoàn thành chương trình học tại New Zealand

Bảng sau đây được áp dụng nếu bạn đang có Visa làm việc sau khi hoàn thành chương trình học tại New Zealand vào ngày 8 tháng 8 năm 2018 hoặc đã được cấp visa này khi những thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Nếu bạn có một… Sau đó, từ ngày 26 tháng 11 năm 2018, bạn có thể đủ điều kiện…
Visa làm việc 1 năm sau khi hoàn thành chương trình học tại New Zealand Có thêm Visa làm việc hai năm nữa
Visa làm việc 2 năm sau khi hoàn thành chương trình học tại New Zealand có sự đảm bảo của quản lý (Employer-assisted) Có được công việc và người quản lý đã nêu trong Visa làm việc của bạn bị loại bỏ, do đó bạn không phải liên hệ với Immigration New Zealand nếu bạn thay đổi công việc hoặc người quản lý trong tương lai.  Bạn cũng có thể chọn để giữ Visa của bạn như cũ.

Một nhóm khácsẽ được hưởng lợi rất nhiều với các điều kiện làm việc mở rộng. Tuy nhiên, sẽ có một số người hiện đang có visa làm việc một năm sau khi tốt nghiệp mà visa hết hạn trước ngày 26 tháng 11 sẽ vẫn phụ thuộc vào việc phải đảm bảo có việc làm liên quan đến bằng cấp tại New Zealand của họ và đăng ký visa làm việc sau khi tốt nghiệp có sự đảm bảo của người quản lý. Những người này sẽ vẫn có nguy cơ tìm việc làm phù hợp và  hi vọng rằng INZ sẽ đánh giá đúng mức độ phù hợp của việc làm đối với việc học của họ. Đây là một nội dung gây trah cãi trong vòng 2 năm qua với số liệu thống kê cho thấy INZ đã củng cố các tiêu chí ra quyết định của mình, khiến việc xin visa làm việc sau khi tốt nghiệp trở nên khó khăn hơn. Nó vẫn gây băn khoăn rằng, dù có những thay đổi sắp tới, liệu rằng INZ có thể "nới lỏng" quyết định của mình cho những người bị ảnh hưởng trong những tháng tới hay không.

Ứng viên xin visa du học mới

Bảng này áp dụng nếu, vào ngày 9 tháng 8 năm 2018, bạn không có visa học sinh, sinh viên và bạn chưa có đơn xin visa du học được Bộ Di trú New Zealand chấp nhận để xử lý.

Nếu bạn dự định học về (các) tiêu chuẩn sau ... Và.. Sau đó, khi hoàn tất thành công (các) trình độ của bạn, bạn có thể đủ điều kiện cho…
Trình độ chuyên môn của Cử nhân cấp 7 trở lên Bạn học trình độ đó ít nhất 30 tuần ở New Zealand Visa làm việc sau khi tốt nghiệp trong vòng 3 năm
Bằng tốt nghiệp cấp 7 Bạn học trình độ đó ít nhất 30 tuần ở New Zealand

- Visa làm việc sau tốt nghiệp trong 1 năm nếu bạn học ở Auckland và thêm 1 năm nữa nếu bạn đang làm việc để đăng ký với một cơ quan chuyên môn hoặc cơ quan thương mại

- Visa làm việc sau tốt nghiệp trong 2 năm, nếu bạn học ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa) *

Bằng cấp khác tương đương trình độ Cấp 7 Bạn học trình độ đó ít nhất 30 tuần ở New Zealand

- Visa làm việc sau tốt nghiệp trong 1 năm, nếu bạn học ở Auckland

- Visa làm việc sau tốt nghiệp trong 2 năm, nếu bạn học ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa) *

Một chứng nhận ở Cấp 4-6 trong thời hạn hai năm Bạn học trình độ đó ít nhất 60 tuần ở New Zealand

- Visa làm việc sau tốt ngiệp trong 1 năm, nếu bạn học ở Auckland

- Visa làm việc sau tốt nghiệp trong 2 năm, nếu bạn học ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa) *

Hai chứng nhận ở cấp độ 4-6 Bạn học từng bằng cấp trong 30 tuần ở New Zealand (tổng cộng 60 tuần) và bằng cấp thứ hai ở cấp độ cao hơn so với lần đầu tiên

- Visa làm việc sau tốt ngiệp trong 1 năm, nếu bạn học ở Auckland

- Visa làm việc sau tốt nghiệp trong 2 năm, nếu bạn học ngoài Auckland (không bao gồm học từ xa) *

* Để đủ điều kiện cho việc này, bạn phải hoàn tất thành công (các) chứng chỉ của mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Nếu bạn hoàn thành (các) chứng chỉ sau ngày đó, bạn có thể đủ điều kiện để được cấp Visa làm việc sau tốt nghiệp trong vòng 1 năm, và thêm một năm nữa nếu bạn tốt nghiệp sau đại học và bạn đang làm việc để đăng ký với một cơ quan chuyên môn hoặc cơ quan thương mại.

Đây là kết thúc rõ ràng của những thay đổi và rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của học sinh trong tương lai về việc nên học cái gì và điều gì sẽ xảy ra trong nhiều trường hợp, khi chọn học tập ở New Zealand. Chính phủ ước tính khoảng từ 1800 đến 6000 sinh viên tiềm năng sẽ chọn không du học ở New Zealand, trong khi con số đó gây tranh cãi rất rõ ràng rằng các nhà cung cấp giáo dục đào tạo tư nhân và hàng nghìn người làm việc sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, và đặc biệt là Auckland.

Điều gây nhầm lẫn là Bộ trưởng nói rằng những thay đổi sẽ phù hợp hơn với các kỹ năng mà mọi người học với các kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần để phát triển kinh doanh của họ. Điều này cho thấy rõ ràng mối tương quan với các yêu cầu trình độ được nêu trong danh sách tạm thời (ISSL) và danh sách thiếu kỹ năng dài hạn (LTSSL) của 32 nhóm nghề trên LTSSL 10 yêu cầu bằng tốt nghiệp hoặc bằng Diploma ở cấp 5 hoặc 6. ISSL có 57 nhóm nghề nghiệp trong đó 37 yêu cầu trình độ từ cấp độ 4 lên bằng tốt nghiệp đại học, vì vậy chính xác cách thức này sẽ giúp những nhà tuyển dụng này chúng tôi không chắc chắn. Chắc chắn nó sẽ có ý nghĩa để mở rộng thị thực làm việc mở 3 năm cho bất kỳ trình độ chuyên môn nào là một trong những danh sách thiếu kỹ năng vì đây là những kỹ năng được thừa nhận là có nhu cầu.

Những gì chúng tôi chưa biết

Không có chi tiết ở giai đoạn này như những gì nghề nghiệp sẽ liên quan đến năm bổ sung Visa làm việc sau khi tốt nghiệp, nơi một cá nhân đã nghiên cứu một văn bằng tốt nghiệp và đang làm việc hướng tới đăng ký chuyên nghiệp hoặc thương mại. Nó vẫn được xác định cho dù điều này liên quan trực tiếp đến những nghề được liệt kê theo hướng dẫn di dân có tay nghề như yêu cầu đăng ký nghề nghiệp hoặc sẽ được mở rộng để bao gồm các ngành nghề khác mà đăng ký chuyên nghiệp hoặc công nhận có thể đạt được như kế toán.

Nó cũng không rõ ràng ở giai đoạn này như những gì sẽ xảy ra nếu một người chọn để trở lại để nghiên cứu thêm sau khi giữ một Visa làm việc sau khi học tập. Hiện tại, các cá nhân đủ điều kiện để được cấp visa du học mở nếu họ đã hoàn thành bằng cấp cao thứ hai là bằng cử nhân New Zealand hoặc bằng sau đại học và đã nghiên cứu trình độ đó ở New Zealand trong ít nhất 30 tuần. Ngoài ra, nếu sau khi tốt nghiệp, họ có một đề nghị việc làm liên quan đến trình độ của họ, họ có thể nộp đơn xin visa làm việc có hỗ trợ sau khi làm việc. Do người chủ sau khi làm việc có hỗ trợ visa làm việc sẽ không còn có sẵn, rõ ràng sẽ cần phải thay đổi hướng dẫn nhưng chưa có thông tin nào được phát hành để xác nhận những thay đổi này sẽ là gì.

Tóm lại, Visa làm việc sau 3 năm là một lựa chọn rất hấp dẫn đối với sinh viên đại học và sau đại học và chắc chắn sẽ tạo ra các khóa học này, chủ yếu được thực hiện tại các trường đại học, rất hấp dẫn đối với sinh viên quốc tế. Các lựa chọn Visa chuyển tiếp cho sinh viên xuất cảnh và cho những người có Visa làm việc sau giờ học cũng rất hào phóng và có sức chứa. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo và đào tạo tư nhân (PTE) sẽ bị thiệt thòi đáng kể theo thời gian vì các khóa học của họ trở nên “kém hấp dẫn” do kết quả Visa sau khi học sẽ áp dụng cho các khóa học này.

Chúng tôi lo ngại rằng Visa làm việc mở sẽ thấy nhiều người trong số những người có visa này sử dụng lao động tự doanh (ví dụ: lái xe Uber) và thực hiện công việc tiền mặt vì hiện tại không có sự liên hệ trực tiếp hoặc trực tiếp nào việc làm. Trên thực tế, có một viễn cảnh thực sự rằng tình trạng visa của họ sẽ dẫn đến việc người được cấp Visa bị bóc lột sức lao động lớn hơn do thiếu giám sát về những gì họ sẽ làm và bất kỳ chủ nhân nào yêu cầu họ.

Tóm lại, những thay đổi này rất tốt cho ngành Đại học và chắc chắn sẽ mang đến cho học sinh quốc tế những mục tiêu cao hơn, chất lượng tốt hơn, các khóa học và mang lại kết quả tốt hơn cho New Zealand. Nhược điểm là tác động đáng kể đến các ngành bách khoa và PTE và những vấn đề chúng ta thấy sẽ phát triển ban đầu với những người có visa làm việc sau 3 năm, những người có thể không đủ động lực để tìm kiếm công việc lâu dài đáng tin cậy.

 

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo thông tin sau để được tư vấn miễn phí:

Trung tâm tư vấn du học NZiFOCUS (Danh hiệu ENZRA 2018)

MIỄN PHÍ: Tư vấn, Đăng ký học, Tìm kiếm học bổng

Việt Nam: 27 ngõ 16, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0931681818

New Zealand: Mrs Nga Blanchard

Mob/Zalo/Wechat/Whatsapp: 0064-2111.29375

Email: admin@nzifocus.com

Fan Page: Tư vấn du học New Zealand

Group: Du lịch, Khách sạn và Thực tập hưởng lương

Facebook: NZiFOCUS

popup

Số lượng:

Tổng tiền: